Hem » Beskrivning » Mogenhetens änglar

MOGENHETENS ÄNGLAR

Kraftidé: ”Jag tar ansvaret för min existens, och därför får jag större och större inre styrka.”
Dessa änglar hjälper oss att närma oss visa människor, som kan ta på sig ansvaret och ta lämpliga beslut, även om de verkar riskerande vid första ögonblicket, eftersom de vet att man kommer att nå ett tillstånd av inre trivsel och glädje. När vi låter dessa änglar inspirera oss, vi kan bli äldre med anständighet. De håller i handen kunskapens lampa och en trumpet, symbol för uppskattandet av musik, en av den största och vackraste glädjen i livet, de är utlysare av upphöjda tillstånden av inre harmoni.
Mission: de hjälper oss i vår inre utveckling. De hjälper oss att förstå mogen ålders process, att ta på oss ansvaret som kommer med det och att ha modet att göra de handlingarna vi alltid ville göra. Dessa änglar inspirerar oss till att ta visa och intelligent beslut, som är välgörande både för oss och för de vi guidar, oavsett om vi är lärare, socialarbetare eller föräldrar. Dessa änglar guidar oss för att uppnå vår mission i livet, det vill säga att upptäcka vem vi är och hur vi kan planera vårt liv i enighet med den gudomliga viljan. De är alltid vid vår sida när beslutens tyngd är större än den vi var vana vid, och de stödjer oss i att hitta lämpliga svar på de komplexa frågorna vi konfronterar oss med i livet. Vi kan be dem att hjälpa oss i att ta beslut med hjärtat och inte utifrån stolthet, och att hjälpa oss finna friden och visdomen som kommer med mogen ålder. Dessa änglar ger oss mod, kurage, vishet, omdöme, och förmåga att alltid ha inre styrka. De välsignar oss med självrespekt och stark karakter, så att de prövningar vi konfronteras med verkar lätta för oss.