Hem » Beskrivning » Modets änglar

MODETS ÄNGLAR

Kraft-ide: ”Jag har alltid modet att förändra mig andligt, och kämpa full av hjältemod mot min största fiende, egot.”
Modets änglar håller ett svärd och en vapensköld, symboler för mod fullt av andligt urskiljande och för gudomlig skydd mot de hindren som vi behöver kämpa emot med hjältemod.
Himmelsk mission: Modets änglar väcker det andliga modet i hjärtan på de människor som är törstiga för Gud.
Jordisk mission: de hjälper oss att stå med stor mod emot alla hinder som uppstår på den andliga vägen, som leder oss till gudomlighetstillståndet. Modet är en moralisk egenskap som grundas på att ständigt våga, bestämdhet, entusiasm och ihärdighet. Genom att utöka dessa attribut till fullo, kan människan undanröja totalt rädslan framför vissa riskfulla situationer, samt hon håller sig lugn.
En hjältemodig inställning tillåter oss analysera med mental klarhet de riskerna som finns, samt möjliggör för oss att upptäcka de nödvändiga medlen för att undanröja och undvika fällorna längst livets väg. Den också hjälper oss vinna över bristen på tillit i våra egna krafter, att tåla med mod fysiska, psykiska eller moraliska lidanden. Den gör oss kapabla att uppfylla våra ändamål, och om det behövs, så kan vi till och med offra upp vårt eget liv för ett idealiskt mål.
Gärningar av stort mod och djup moralisk betydelse alstras av sublima, gudomliga, ädla principer och känslor såsom: kärlek för människor, mänsklig solidaritet med den gruppen du tillhör, kamratskap etc.
Modet väcker inom oss den mystiska känslan av oangriplighet, och skänker en stor energi till vår själ och styrka till vår kropp, som är tecken på början på seger. Modet är en av de 4 huvuddygder och det betyder orubblighet mitt i fara. Den alstras utifrån andens ädelhet och kräver uppoffring, styrka att leda och vilja att bejakas. Modet krävs inte enbart från soldater, men också från var och en av oss. Vi alla behöver mod för att leva det livet vi fick.
Vi ber modets änglar att hjälpa oss innan vi tar viktiga beslut. Vi kan aldrig ha garantin för ett absolut beslut; trots det, när vi kommer till en korsning behöver vi bestämma oss.
För att kunna gå vidare behöver vi välja en väg. Varje väg når en viss passage vi ska ta oss igenom för att vårt liv ska fortsätta.
Modets änglar kan hjälpa oss att sysselsätta oss med det som har högsta prioritet. Det finns otaliga situationer i vårt vardagsliv när modets änglar kan hjälpa oss göra det som är harmoniskt att göras vid en viss tidpunkt.