Hem » Beskrivning » Kunskapens änglar

KUNSKAPENS ÄNGLAR

Kraftide: ”Jag lyssnar alltid på mitt hjärtas röst, som ledar mig mot sann kunskap och lycka.”
Kunskapens änglar befinner sig ovanpå förvirrings- och ignoransmolnen. De håller en cirkel i handen som är symbolen för kunskapen om sanningen.
Mission: De hjälper oss att hitta den rätta vägen, den som är mest lämplig för oss och som tillbringar oss högsta glädje och lycka. Kunskapens änglar lär oss lyssna på vårt hjärtas röst, för att kunna ta de bästa besluten i vårt liv.