Hem » Beskrivning » Kreativitetens änglar

KREATIVITETENS ÄNGLAR

Kraftidé: ”Min kreativitet manifesteras fritt och spontant, därför är jag alltid kapabel att uttrycka vad jag känner.”
De här änglarna, skyddare av de mest subtila och upphöjda kreativa förmågor i människor, hjälper oss att spontant kontakta källan till Universell Kreativitet. De inspirerar oss och öppnar de finaste mottagande kanaler, för att vibrera samtidigt med den gudomliga kreativa makten.
Mission: De hjälper oss att vara kreativa, originella, att verkliggöra allt vi vill och att utnyttja våra talanger. Dessa änglar stöder oss i utvecklingen och harmoniseringen av själv uttryckandet. Alla underbara egenskaper och aspekter i vår själ får vi ta på ytan och manifestera fullständigt, till den här världens fördel. Dessa änglar uppmuntrar oss permanent att skapa en så vackert, harmonisk och lyckig värld som möjligt. De också stimulerar våra sinnen och vårt sinne till att alltid se de goda, underbara och gudomliga aspekter hos varje sak, människa eller fenomen. Kreativitetens änglar är de som hjälper oss att uppleva resonanstillstånd med objektiv konst, som skapare eller åskådare. De hjälper oss att utvidga vår kunskaps och känslohorisont, för att inte hamna i själslig rutin och rigiditet. På så sätt kan vi vara kreativa i varje sektor av vårt liv, från det sättet vi klär oss, vi inreder vårt hus till konstnärliga manifesteringar inom måleri, musik eller poesi. Då kan vi spegla den gudomliga skönheten och goden i alla våra handlingar, inställningar och gärningar vi gör. Vi kan be dessa änglar guida oss permanent, så att när vi uttrycker oss vi bidrar till världens harmoni och välgörande, till allas välbefinnande och glädje.