Hem » Beskrivning » Harmonins änglar

HARMONINS ÄNGLAR
 
Kraftide: ”Jag lever i harmoni med hela Naturen, eftersom jag är en med den Gudomliga Källan av Allting.”
I den symboliska representationen omringas harmonins änglarna av de vackraste fåglarna som finns, som symboliserar förståelse, harmoni och guidning gentemot de mest fördelaktiga relationerna. Deras funktion är att hjälpa vår själ att leva i harmoni.
Mission: de vaktar så att vi lever i harmoni, att vi söker människornas sällskap och att vi manifesterar oss fint och trevligt. När harmonins änglar välsignar oss, väljer vi att leva ett harmoniskt liv, både psykiskt och emotionellt. Det här visar att vi är öppna och ärliga mot folk. Om vi läger tillräckligt märke på våra känslor, då lever vi i harmoni inte bara med världen, men också med oss själva. Att leva på det här sättet innebär att respektera våra egna talanger, att sätta dem i praktik och att vara i resonans med den kosmiska Harmonin, genom att skapa konstverk. Vi kan be dem att leda oss på den rätta vägen, för att leva kreativt, och att hjälpa oss att utveckla oss genom kärlek, tolerans och uppoffring.