Hem » Beskrivning » Ärkeängel Zadakiel

Ärkeängeln Zadakiel – den gudomliga, rena och överväldigande glädjens ärkeängel

Traditionellt är ärkeängeln Zadakiel först och främst associerad med ett exemplariskt tillstånd av ren, djup, gudomlig glädje och med resonansen med den subtila, sublima energin av gudomlig förlåtelse och gudomlig nåd.
Ärkeängeln Zadakiel är också på ett mystiskt sätt associerad med universella transformationskraften av det som är underlägset i rena överlägsna aspekter. Detta sker genom mystiska processer av inre alkemi som innebär transmutationen i energi av människans potentiella energier, och sedan sublimeringen av de resulterande energier och dess orientering mot de högre nivåerna inom människan. Genom ärkeängel Zadakiel och de änglahierarkier som Zadakiel styr, manifesterar Gud ständigt i den fysiska världen en viss aspekt av Guds nåd, som stödjer och fullbordar gradvist allt som behöver riktas mot gudomlig perfektion.