Hem » Beskrivning » Ärkeängel Sandalfon

Ärkeängeln Sandalfon – Heliga Andens ärkeängel

Ärkeängeln Sandalfon kallas för Den Heliga Andens ärkeängel. Ärkeängeln Sandalfon hjälper de människorna som åkallar honom bestämt att integrera sina själar i de gudomliga krafter och under, som finns permanent närvarande i Guds Skapelse. Och om dessa människors själ inte är uppvaknad, hjälper han dem att väcka upp den.
Ärkeängeln Sandalfon uppmuntrar konstant hela mänskligheten gentemot upptäckten av den gudomliga oändliga kärlekens subtila, sublima energi. Ärkeängeln Sandalfon är Guds huvud-budbärare, som har bland andra arbetsuppgifter att samla människornas alla ärliga, kärleksfulla, trogna, rena böner och att sedan presentera dem inför Gud och Gud kan sedan analysera dem med sin perfekta mentala klarhet och vishet, så att efteråt Gud och enbart Gud ska svara på ett vist sätt till de bönerna.