Hem » Beskrivning » Ärkeängel Raziel

Ärkeängeln Raziel  – Guds oerhörda kraftfulla mysteriums ärkeängel

Ärkeängel Raziel är ärkeängeln av avslöjandet av gudomliga mysterier för dem som är redo att ta emot dem. Han skänker gudomlig vishet till de människor som kan ta emot den mystiska kunskapen och gör att i deras inre universum avslöjas det outsägliga, extatiska tillstånd av upplysande gudomligt mysterium.
Ärkeängeln Raziel är samtidigt en utomordentlig andlig guide som ingjuter i förberedda människor den gudomliga nåden, som kan hjälpa dem
att förstå på ett mystiskt sätt, med hjälp av sin intuition, både esoteriska och metafysiska aspekter. Ärkeängeln Raziel är och förblir en ofelbar gudomlig beskyddare för alla människor som strävar ärligt och intensivt efter en djup och direkt kännedom av gudomliga mysterier.