Hem » Beskrivning » Ärkeängel Raguel

Ärkeängeln Raguel – Gudomliga rättvisans ärkeängel

Särskilt inom gammal hebreisk tradition anser man att ärkeängeln Raguel är del av gruppen av sju huvudärkeänglar. Han betraktas som den Gudomliga rättvisans ärkeängel, inklusive av immanent Gudomlig rättvisa och av Gudomlig harmoni. När man översätter Raguel från hebreiska blir det ”Guds perfekta vän”.
Ärkeängeln Raguel vakar ständigt över de andra änglarna och ärkeänglarna, för att kunna objektivera deras karakteristiska sätt på vilket de utför sina gudomliga missioner som Gud anförtrodde dem.
Denna ärkeängel skapar en helhetsharmoni av alla änglahierarkier, och möjliggör deras perfekta integrering, så att de varenda stund gör Guds allsmäktiga Vilja. Ärkeängel Raguel betraktas traditionellt som beskyddaren och stödjaren av alla människor som blev förtryckta, orättgjorda, förföljda, samt av människorna som av nödvändighet sätts på prov av Gud, genom vissa andliga tester och prövningar.