Hem » Beskrivning » Ärkeängel Rafael

ÄRKEÄNGELN RAFAEL - budbäraren av Gus mystiska helandekraft

Kraftidé: ”Jag är styrkt och helad av den gudomliga kärlekens kraft.”
Himmelsk funktion: Ängeln för läkning genom glädje.
GÅVOR TILL JORDEN Han kan hjälpa oss att söka helandets gåva, han visar oss vägar att bota oss själva, han hjälper oss att finna läkning i naturen och i universell energi.
Ibland betraktas han som hela jordbefolkningens skyddsängel. Han skickades för att varma Adam om syndens risk, och om dess konsekvenser.
Han var budbäraren som gick med ”de goda nyheterna, av stor glädje och lycka, som var för hela folket” till herdarna.
Han är skyddaren särkilt för de unga, pilgrimer och resenärer. Ha är full av medkänsla, godhet, kärlek och omtänksamhet gentemot dem han skyddar.
Rafael är ansvarig för att läka jorden och dess invånare. Han har fått äran för att ha helat Abraham efter hans omskärelse och han är äng­eln som gav Moses en bok över alla existerande läkeväxter. I Gamla Testamentet skildras hur Rafael botade Tobias blinde far med en salva gjord av bränd gallblåsa från en stor fisk. Rafael är omväxlande känd som kvällsvindarnas övervakare, väktaren över livets träd i Edens lustgård, ängeln för ångerfullhet, bön, kärlek, glädje och ljus. Han är ängeln för helande, vetenskap och kunskap. Han kallas också försynens ängel, som vakar över hela mänskligheten.
”Var stark, liv lyckligt och älska! Men förr allt annat
Älska Honom! För att älska Honom,
ska du underkasta dig till Honom
Och respektera Hans största budord: var mycket uppmärksam
Så att lidelsen inte kommer att påverka din rätta bedömning,
Som annars, enligt sin egen vilja, skulle inte göra fel;
Både för dig, och för dina avkomlingar, välståndet och knipan beror
på dig.
Var försiktigt, skydda dig!”
Milton
Hans namn betyder "Gudomlig helare" eller "Gud helar". Rafael är den andliga källan bakom alla botemedel och som budbärare för den gudomliga försynen ger han läkning till alla som söker helhet. Han står för det avgörande, absolut nödvändiga botemedlet mot alla skador, vilket är att återvända till Källan. Rafael hjälper oss att läka våra kroppar, själar och hjärtan. Han hjälper oss att uppnå hälsa och helhet. Han erbjuder sig att hjälpa alla som lider och behöver helande och när det är möjligt lind­rar han smärta. När vi öppnar våra hjärtan för helande, vägleder Rafael oss till healer, terapeuter och rådgivare, som gör sitt bästa för att hjälpa oss. När vi tar mer ansvar för vår egen läkning uppmuntrar han den inre hela­ren i oss, den som vet vad som är bäst för vår hälsa och vitalitet.
Han kan hjälpa oss att se de läkande lärdomarna i sjukdom och att för­stå vad lidande kan lära oss om oss själva. När vi väljer en sund väg väg­leder hans ande oss för att uppnå maximal hälsa.
När vi transformerar våra sårade själar och hjärtan så kan vi nästan röra vid Rafaels vingar och få tillgång till hans gudomliga gåvor. Han finns all­tid tillgänglig för att leda oss till helhet och harmoni. Vi behöver bara önska oss det.
Ärkeängeln Rafael är agenten, eller med andra ord, budbäraren av Guds mystiska helandekraft. Ärkeängeln Rafael är en inspiratör av bönerna som människorna säger för sitt tillfrisknande. Han är ärkeängeln av kärlek, glädje, försiktighet, gudomligt ljus och hemlig helande vetenskap. Han är även ärkeängeln av fullständig kunskap om gudomlig regenerering och föryngring med hjälp av en subtila, sublima regenereringsenergin, som alltid manifesteras till fullo i de ungas kroppar och väsen. På så sätt kan vi inse att ärkeängel Rafael är och förblir en mästare utan like av regenerering och restaurering av människornas liv, av restaurering och återhämtning av harmonin och balansen, när de blir påverkade.