Hem » Beskrivning » Ärkeängel Mikael

ÄRKEÄNGELN MIKAEL
 
Kraftidé: ”Jag kämpar modigt för rättvisans och sanningens seger. Jag vet att jag ska lyckas eftersom de godas krafter alltid stöder mig.”

Mikael är betraktad som den viktigaste bland ärkeänglarna, i både kristen, islamisk och hebreisk tradition. Han är en kämpe som vinner över mörkrets krafter. Gudomlig beskyddare, är Mikael alltid anropad av kristen kyrka och kristet samhälle för att skydda oss mot ondskan.
Hans namn betyder: han som liknar Gud.
Himmelsk mission: han hjälper oss att vara starka i svåra situationer, att hitta den nödvändiga inre styrkan när vi känner oss ensamma eller överlämnade.
Alla som kämpar modigt mot ondskan, både den inre och den yttre, får ärkeängeln Mikaels hjälp omedelbart. Den mest effektiva modaliteten är att få ärkeängeln Mikaels hjälp och guidning är genom att gå den andliga hjältens väg.
Ärkeängeln Mikael är par excellence ljusets bekämpare, som vinner över mörkret hos de onda krafter. I klassiska ikoner, håller han i ena handen en våg med vilken han väger människornas handlingar på domedagen, och i den andra handen han håller ett svärd med vilket han vinner över Satan och mörkrets krafter. Han representeras ofta genom att vinna över en drake (symbol för ondskan).
Änglalik funktion: ledare av Himmelska armén.
Han förstärker våra själar och stödjer oss i vår kamp mot onda krafter, oavsett om dessa är yttre aspekter eller inre negativa tendenser, som fortfarande finns inom oss. Han stödjer oss då vi är ensamma. Ärkeängeln Mikael hjälper med att upptäcka ljuset inom oss.
Historiskt, betraktas ärkeängel Mikael som beskyddaren av katolska kyrkan, som skyddshelgon av soldater och polismän, men också som beskyddare av små barn och pilgrimer. Han är en värdig kämpare, Prins av Himmelska legionerna, som kämpar för rättvissa och som hjälper dem som befinner sig i svåra situationer. Ärkeängel Mikael är också den som skänker oss tålamod och lycka.
Eld elementet associeras med denna ärkeängel, som symboliseras bränningen av allt som är kortvarigt. På så sätt det som finns kvar är enbart det rena, väsentliga ljuset. Han kallas också för den välgörande dödsängeln, för det är Han som leder våra själar gentemot odödlighet, samt Han väger våra goda och onda gärningar under domedagen.
Som vi nämnt, Kristna, betraktar islamiska och judiska traditionerna ärkeängel Mikael som störst bland änglar. Han är också känd under olika namn och benämningar: bärare av paradisets nyklar; ärkeänglarnas ledare; ångers, barmhärtighetens och helighetens ängel; prins av gudomlig närvarande; Jakobs beskyddare, osv.
Ärkeängel Mikael kämpar outtröttligt för det goda, och Han stödjer alltid dem som är ödmjuka och modiga.
Vi kan be ärkeängeln Mikael att hjälpa oss kontrollera och övervinna våra negativa tendenser som fortfarande finns inombords. Varje gång livet verkar vara för tufft, hjälper Mikael oss med att ha ett mer upphöjt, andligt och vist perspektiv på vårt liv och dets mening.
Hans mission är att guida oss och skydda oss mot orättvissa, samt att hjälpa oss öppna upp för det som är evigt och odödligt.
Vi kan be Honom om hjälp varje gång vi känner oss överväldigade, ensamma eller hopplösa.