Hem » Beskrivning » Ärkeängel Metatron

ÄRKEÄNGELN METATRON - Guds ansiktes ärkeängel

Ärkeängel Metatron betraktas som den mest jordiska bland ärkeänglar, för han varit först en vis och full av dygder man, som Gud lyft sedan till Himmelen. Hans själ var hela livet full av tro, kärlek för människor och han varit mycket uppmärksam på vad allt hade för mening. Han var övertygad om att bara den som lär sig ständigt från det som händer med en inom sig och utanför sig, är verkligen kapabel att hjälpa sina medmänniskor. Därför följde han själv vishetens och godhjärtats väg.
Himmelsk mission: Han skriver ner i Livets Bok alla våra handlingar, så att ingenting av mänsklig upplevelse och erfarenheter går till spillo, och också för att de stora andliga guider kan ha någonstans att leta efter läran som räddar en i trubbel tider.
Jordisk mission: Han hjälper oss att ha rätt mått i allt vi gör, och han är våra handlingars vittne. Tack vare honom blir vi medvetna om vår kraft att älska och om meningen med vårt liv. Under sitt jordiska liv var han känd som Enoch, och han var den 6 patriarken efter Adam. Historierna berättar om Enoch som promenerade med Gud, och efter sin död blev Enoch emottagen i himmelen bland ärkeänglarna. Han var så god, så snäll, så förståelig och så tolerant, att han förkroppsligade på sin tid de gudomliga dygderna, som dragit till honom Guds Nåd. Han också lyssnade på sitt hjärtas röst och han levde full av ödmjukhet och fullständigt överlämning till det Suveräna Viljan, på samma sätt som alla upplysta människor. Judiska skrifter anser att han var Schechina, ängeln som guidar barnen som gick vilsna i skogen, och att han var den som stoppade Abraham att döda sitt barn, när Gud krävde Abrahams son, Isaak. Metatron har olika hypostaser: Guds arkivmästare, ängeln som möjliggjorde sambandet mellan kungar och änglar. Han stödjer människornas liv, och är en bro mellan dem och Gud. Det är mycket bra om vi ber honom om råd, inför varje handling vi vill göra, särkilt när vi vet att vi inte behärskar rätt mått, eller när vi är involverade emotionellt i en viss situation eller människa och då kan vi inte bedöma korrekt det vi tänker eller gör. Vi kan på så sätt få balans och den nödvändiga urskillningsförmågan i allt vi gör. Resultatet kommer att vara klarhet i det vi gör, och denna vishet skänker oss större självförtroende, som är så nödvändigt när vi vill börja framgångsrikt med att förändra oss fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt. Ärkeängel Metatron leder oss till harmoni i kärlek, så att vi lever ett solärt, sunt, balanserat och lugnt liv. Han är våra goda gärningars vittne, och vittne till alla vårt livs - och våra kärleksaspekter som ingen annan känner till.
Metatron kallas för Guds ansiktes ärkeängel. Han betraktas som beskyddaren, den valde och förmedlaren, genom vilken teofanierna alstras och manifesteras i den synliga världen.
Ärkeängel Metatron är den genom vilken det manifesteras på ett specifikt sätt den gudomliga aspekten av medkänsla och rättvisa. Metatron är också ledaren av de så kallade himmelska legionerna, som betyder att genom sin andliga subtila kraftsfär manifesteras till fullo både principen av kunglig kraft, samt den av prästerlig kraft, som ger honom den gudomliga rollen av förmedlare.