Hem » Beskrivning » Ärkeängel Gabriel

ÄRKEÄNGELN GABRIEL
 
Kraftidé: ”Jag har helats av kärlekens, broderskapets och frihetens budskap.”


Hans namn betyder: Gud är min styrka.
Himmelsk mission: han är ärkeängeln av bebådelse, pånyttfödelse, medkänsla, gudomlig bestraffning, död, gudomlig avslöjande och guvernör av Paradiset. Han är sanningens gudomliga ande, och budbärare av viktiga meddelande. Traditionellt är Gabriel budbäraren av Guds ord. Han tillkännager inkarnationens mysterium för alla själar innan de föds och han instruerar oss alla om vad våra talang­er och uppgifter kommer vara i den här världen. Han är de små barnens skyddsängel och han ser efter och ger näring åt barnet inom var och en av oss, ett barn som kanske är hejdat i sin utveckling eller skadat och i behov av kärlek. Han vägleder oss att befria vårt inre barn med ömma och kärleksfulla ord. Han vägledande hand finns alltid där för att beskydda det som är naturligt och rent inom oss. Alla religioner hedrar Gabriel som Källans mest kraftfulle budbärare. Han tröttnar aldrig på att förmedla Guds ord till dem som lyssnar och hedrar Källan inom sig. Han är känd som mänsklighetens huvudambas­sadör, uppenbarelsens ängel, förmedlaren av goda nyheter, av straffdom och av nåd. Han är glädjens ängel och sanningens ande.
Gabriel hjälper oss att finna visdomen i våra fysiska kroppar och att känna våra personliga sanningar. Han respekterar varje människas absolu­ta individualitet. Han kan hjälpa oss att leva trogna våra sanningar och att hedra våra talanger och gåvor. Han kan hjälpa oss att finna modet att leva utifrån den djupa kunskapen inom oss, som respekterar våra gudagivna förmågor. Gabriel kan även hjälpa oss att lyckas med att utveckla våra indi­viduella gåvor och att fullt ut ge uttryck för oss själva.
Gabriels mest väsentliga gåva till oss är att vårda vår styrka och vår övertygelse att vi var och en är ett värdefullt bidrag till mänsklighetens andliga utveckling, helt enkelt genom att vara de vi är. Han finns till­gänglig för att hjälpa oss att ta reda på sanningen i situationer där det finns en konflikt mellan det vi vet är rätt och det som ska representera sanningen. Han hjälper oss att se vad som är verkligt för oss i varje situ­ation där vår insikt och intuition uppmanas dirigera och vägleda oss. Gabriel lyser upp vägen till sanningen i våra hjärtan och hjälper oss att se vilken väg som är rätt att följa för vårt högsta goda och för vår största glädje.